Publications

Author Keyword Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is Alex Šaškov  [Clear All Filters]
2011
A. Šaškov and Rzhanov, Y., Video mozaikos metodo panaudojimas povandeniniams tyrimams, National Lithuanian 5th conference "Juros ir krantu tyrimai - 2011" (Sea and shore researches - 2011). Palanga, LTU, 2011.