Publications

Export 1 results:
Author Keyword Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Underwater image processing  [Clear All Filters]
2011
Šaškov, Alex, and Yuri Rzhanov. 2011. Video Mozaikos Metodo Panaudojimas Povandeniniams Tyrimams. National Lithuanian 5Th Conference "juros Ir Krantu Tyrimai - 2011" (Sea And Shore Researches - 2011). National Lithuanian 5Th Conference "juros Ir Krantu Tyrimai - 2011" (Sea And Shore Researches - 2011). Palanga, LTU. http://www.bpatpi.ku.lt/krantai2011/.